elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allee

allee , allé , soort van tusschenwerpsel; aansporend en ook gebiedend, zooveel als: spoedig! rep je! Zuid-Limburg allee, alloa = kom aan, ’t Fransche allez, allons. Vgl. allà.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allee , allé* , vergel. alla *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
allee , [vooruit] , allé! , alla! , Vooruit!
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
allee , allei , laan.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
allee , allee , allei, allao , kom aan.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
allee , allee , tussenwerpsel , uitroep ter aansporing Allee kiender, loop ies deur (Die), zie ook alla
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allee , alleej , vooruit , Alleej schiet'tes óp, daolek komme we meej z'n alle nog telaot umdé gi nie affesiirt. Vooruit schiet eens op, dadelijk komen we allemaal nog te laat omdat jij niet opschiet.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
allee , allee , tussenwerpsel , allee, vooruit, komaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allee , allee , laan.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
allee , allee , tussenwerpsel , vooruit (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
allee , alleej , tussenwerpsel , aansporend tussenwerpsel; WBD allee verèùt - vlugger! (commando voor een paard); WBD alleej-hup, halee-hop - opstaan (commando voor een paard); R.J. alleej-naa, Kees, nie stoeje; Cees Robben: alleej vurèùt, truuhuup!; Cees Robben: alleej, ge meuget weete; allee allee Mientje; Cees Robben: alleej koesjeej - vooruit, naar bed; Van Rijen (1998): alleej, saluu war - kom, gegroet hoor: afscheidsgroet; = fr. 'allez' = ga, kom!; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) – ALLEZ (Fr.), alé:, aléi, alai; telwoord aansporend: - kom! Z.a.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal