elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: avançatie

avançatie , aevensaosie , aevesaosie, awwesaosie, emmesaosie , zelfstandig naamwoord , en var. de; het opschieten, het vlot aan de slag gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
avançatie , affesossie , zelfstandig naamwoord , haast (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal