elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: collecte

collecte , collecte , kelekte , collecten, collectes , Ook kelekte (Zuidwest-Drenthe, zuid) = collecte Ze waren der mit de collecte veur de hartstichting (Bov), In de kelekte hebt ze dat kèuper niet graag de koperen centen (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
collecte , kollekte , zelfstandig naamwoord , de; collecte
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
collecte , klek , zelfstandig naamwoord , collecteschaal (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal