elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: commies

commies , kommiezen , Dit is hier niet alleen de gewone uitdrukking voor de mindere beambten, die met het waken tegen smokkelarij belast zijn, maar men verstaat er, in een ongunstiger zin, ook dikwijls uitzuigers door. Met denzelfden gedachtengang wordt in het fransch het woord fiscal in eene slechte beteekenis gebruikt.
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
commies , kemies , mannelijk , commies
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
commies , [volkorenbrood] , kommies , volkorenbrood.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
commies , kommies , ambtenaar bij de belastingen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
commies , kommies , volkoren brood.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
commies , kommies , kommies.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
commies , commies , kemies, komies , commiezen, commieze, komiezen , Ook kemies = commies Wij hebt de commies haad van de belasting (Dwi), Hij hef vrogger an de grens elegen as commies (Mep), Die kemiezen lopt der ok weer te kontroleren (Sle), De commiezen hadden de streuper al laank in de smiezen (Row); Hij hef de kemiezen achter zuk anhad doe hij probeerde te smokkeln (Bov); commieze [mv.] (Zuidoost-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
commies , kemies , tarwebrood
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
commies , kemies , commies
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
commies , kemies , douanebeambte , In d’n órlog kós'te in de grènsdörpe wél'les ne kemies teegen 't lijf lóópe. In de oorlog kon je in de grensdorpen wel eens 'n douanebeambte tegenkomen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
commies , cummieze , douane ambtenaren
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
commies , kemies , (zelfstandig naamwoord) , commies.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
commies , kommies , kommiesbrood, kemiesbrood , tarwebrood.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
commies , kemies , zelfstandig naamwoord , douanier (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
commies , kemies , (mannelijk) , kemieze , douanebeambte
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
commies , kommies , zelfstandig naamwoord , douanebeambte, grenspolitie; Hij waar aaltij smokkelèèr gewist en hil wè aachternao gezeete gewist dur de kommieze, aggem wot gelêûve. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
commies , kemie~s , douane
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal