elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dreinen

dreinen , drèène , zeuren , Wa is'ser meej dieje klééne ôn de hand héij li zó te drèène, hit'tie iet ónder de leej? Wat is er met dat kind aan de hand het ligt zo te zeuren, zou het niet ziek zijn?
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
dreinen , drunen , werkwoord , mokken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dreinen , draaine , werkwoord , draain, draainde, gedraaind , dreinen, zeuren En dat jong bleef maor draaine En dat kind bleef maar zeuren
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
dreinen , drène , dreinen, plagen, zeuren
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
dreinen , drééne , werkwoord , zeuren (Eindhoven en Kempenland; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
dreinen , drèène , zwak werkwoord , drèène - drènde - gedrènd , "dreinen, lastig zeuren; (met vocaalkrimping); - in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: drènt; Hij blêef mar drèène. - Hij bleef maar zeuren. Dialectenquête 1876 - drêne (ê van fr. même) - pruttelen; N. Daamen - Handschrift 1916 – ""draine - zaniken""; We zaate aamper in de bus/ toen begosse de klèène/ oover de mallemeule/ al op vurhaand dur te drèène. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Nòr de kèrmis‘); WBD III.1.4:252 'dreinen' = drenzen; A.P. de Bont: zw. ww. intr. - dreinen: 1) staan te draaien, onzeker zijn wat te doen; 2) dreigen te regenen: Et hee den heelen dag al gedrend. Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  DREINEN, zie: drènen; drènt; pv. dreint; tegenwoordige tijd sing. 2e + 3e pers. van 'drèène, met vocaalkrimping"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal