elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: drispelen

drispelen , drispelen , voor: heen en weêr draaijen. Van hetzelve komt ook het zelfst. nw. gedrispel enz.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
drispelen , drispele , dripsele , werkwoord , heen en weer lopen (Eindhoven en Kempenland); dripsele; heen en weer lopen (West-Brabant); drispele; treuzelen (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal