elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: duivelaar

duivelaar , duuvelaer , zelfstandig naamwoord , duuvelaers , duuvelaertie , functiebenaming voor degene die de ‘duuvel’ bedient, duivelstoejager Den duuvelaer zag zôô zwart aste duuvel, maor z’n hoessie klonk wel dankbaor en welluidend De duvelstoejager zag zo zwart als de duivel, maar zijn hoestje klonk dankbaar en welluidend
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
duivelaar , duuveléér , zelfstandig naamwoord , wolmenger (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
duivelaar , duuvelèèr , zelfstandig naamwoord , duivelaar, wolmenger, 'vèthòl'; Interview met de heer De Kok (1978) –  Duuvelstoejaoger. Duuvelèèr, zôoiets allemòl, hè. WBD 'duuvelèr' (II:937) - degene die het doet (wol mengen en malen); K. de Beer - Tilburgs Bijnamenboek (2000) - duuvelèèr = bepaald beroep in textielindustrie (blz.88); Toen ging et nòg beeter meej de stad, èn meej de tèkstiel. Der kwaame mesjienes, en toen er mesjienes waare, kwaame der duuvelèèrs en schrobbelèèrs. (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009); Elie van Schilt - kender van unne metseléér, draoimaoker of duveléér, die wieren gin misdienéér. (Uit: ‘As ge katteliek geboren wierd; CuBra ca. 2000)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal