elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: felsen

felsen , [beschadigen] , felschen , voor bederven, schenden, beschadigen. , " Die boom is gefelscht; deze vrouw is door de pokken gefelscht; onkruid felscht de vruchten."
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
felsen , fèlse , werkwoord , verwaarlozen (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal