elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hers

hers , hérs , hierheen , Kom'mér hérs ménneke, dan zal ik 'r 'n plôster óp plékke, dan gee'get wél bèètere. Kom maar hierheen kind, dan zal ik er een pleister op plakken, dan geneest het wel.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
hers , herres , ééres , bijwoord , hierheen (Tilburg en Midden-Brabant); ééres; hierheen (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal