elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: karbies

karbies , karabies , tasch die de meisjes, welke naar school gaan, gebruiken om er hare boeken enz. in te doen.
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
karbies , karbies , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Gewoonlijk karrebies. Karbies, platte gevlochten mand met twee oren, langwerpig-vierkant van vorm en van boven open. Synon. larieben. || Me breiwerk zit in me karrebies. – Zo ook elders in de volkstaal van Holl. en Utrecht. In Vlaand. en in de oudere taal luidt het woord kabas, kabaas, karbaas; zie Mnl. Wdb op cabas.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
karbies , karrebies , zelfstandig naamwoord de , Karbies.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
karbies , karbies , kerbies, karrebies , de, het , karbiezen , Ook kerbies, karrebies (Zuidwest-Drenthe, zuid) = matzak, linnen of jute tas met handvaten Kanst bosschuppen wel in kerbies doun (Vri), zie ook mat(zak)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
karbies , karbies , grote tas
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
karbies , karbieske , zelfstandig naamwoord , boodschappenmand (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
karbies , kerbies , zelfstandig naamwoord , Van Dale: karbies, handtas zonder klep of sluiting, met twee grote oren; Hij stapte frèèd meej zen kerbieske/ as gong ie op ene wèèreldtoer. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: 'Waor et heurde was et nie')
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal