elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: karnen

karnen , [boter winnen uit melk] , keernen , (zwak werkwoord) , zie karnen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
karnen , karrên , (de a eenigszins gerekt uitgesproken) = karnen; de maid is an ’t karrên.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
karnen , karnen , (zwak werkwoord, transitief) , Zegsw. Hij is ook goed in zijn gat gekarnd, hij zit in angst, in de benauwdheid, hij is slecht af, is lelijk beetgenomen. – Vgl. Ick segt nog eens op mijn burgerschop, jy selt niemant veugel heten … ick sel jou dat veughelen noch kornen uyt je gat, BREDERO, Spa. Brab. 1263. ’k Selse dat wel uytkornen, se moete de stuver al aers winnen, VAN STEYN, Klucht v. d. Melckboer 23. Evenzo bij HARREBOMEE 3, 390: “Tsal hem wel uyt ghekornt werden” (GHEURTZ 62); “’t sal u noch uytgekorent werden” (SARTORIUS, pr. VIII, 14). Verder wordt ald. 3, 69 ook vermeld: “het zal u nog uitgekorreld worden”, en 1, 206: “hij is wel in zijn gat getoomd”. De uitdr. is nog niet bevredigend verklaard; vgl. Ned. Wdb. IV, 343 en DE JAGER, Freq. 2, 796.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
karnen , kaarnn , werkwoord, zwak , karnen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
karnen , kérre , karnen Bótter kérre Boter karnen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
karnen , kaenen , kaenen, ekaend , karnen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
karnen , kaarnen , kaarn , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , Vaak uitgesproken als kaarn = karnen De melk is zoer genog um te kaarnen (Geb), In de oorlog kaarnden wie wal is ien een flesse (Bov), Bij een neimelkte koe gungen ze oet zunigheid ok kaarnen ij kregen dan wal starke botter (Sle), Kaarnen kuj mit de polse een kaarnwinde en mit een kaarmeule (Bco), Ik moet nog een fluttie botter kaarnen (Nor) *Bottertie kaarnen Dikke stokken Het zal wel lokken Het zal wel gaon Botterie kaarnen is gedaon (Hgv), Bottertien kaarnen Zo dik as mien aarm Zo dik as mien bien Ik heb nog nooit zo’n mooi bottertien zien (Sle), ...zo dik as mien bein / O wat wordt dat bottertien fijn (Bov), zie ook kaarnebotter, botter
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
karnen , kèrren , kernen , karnen. (keerde, gekeerd).
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
karnen , kärnen , karnen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
karnen , kaarnen , karnen, kanen , werkwoord , 1. karnen 2. enigszins ronddraaiende bewegingen maken: door ingespannen paarden die even kunnen rusten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
karnen , kaerene , kaerne , werkwoord , kaeren, kaerende, gekaerend / kaern, kaernde, gekaernd , 1. karnen (van melk of room) Op elleke boerestee hajje vroeger een kaerenhok of kaerenhuis, waer de mellek gekaerend wier 2. karnen (figuurlijk) ruzie maken Hêêl d’n dag lôôpe ze teege mekaor te kaerene; ’t bin’ net klaaine kindere Ze lopen de hele dag ruzie te zoeken met elkaar; het zijn net kleine kinderen 3. [O] zaniken, zeuren Wat lait die jonge toch te kaerene Wat zanikt die jongen toch Ook kaerenhok, kaerenhuis; Veul gekaerend en waaineg butter Veel geschreeuw en weinig wol
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
karnen , kerre , karnen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
karnen , kärnen , (werkwoord) , kärnen, ekärnd , karnen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
karnen , karen , karnen; karemelk, kärnemelk, karnemelk; karemelkse slaot, sla met *karnemelksnat.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
karnen , kerre , kaorze , werkwoord , karnen (Land van Cuijk); kaorze; karnen (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
karnen , kenne , karnen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal