elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klerage

klerage , klijroazie , kleeding, kleedingstukken; nijt veul klijroazie hebben = niet ruim voorzien zijn van kleeding. (’t Eerste woord is meest gebruikelijk.) Drentsch kleedaozie = kleedij (v. Dale: kleedage, weinig gebruikelijk).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
klerage , klérazî , Kleerage, kleederen. ʼt Wö̀t manges tît, daʼk de winterklérazî is mot naozien. Zie: age.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
klerage , kleerazî , klieerazî , Kleerage, kleederen. ’t Wö̀t manges tît, da’k de winterkl(i)eerazî is mot naoz(i)een. Zie: age.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
klerage , kleiazie , kleedij.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klerage , kledázie , zelfstandig naamwoord de , Kledij (verouderd). Vgl. Fries kledaezje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
klerage , klérazjie , kleding, kledij (verzamelnaam).
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
klerage , klerazie , kleding.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
klerage , kleroasie , kleding.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
klerage , kleraosie , klerasie, klaieraosie, kleieraosie, kledaosie, kle , de , Ook klerasie (Zuidoost-Drents zandgebied), klaieraosie (Veenkoloniën), kleieraosie (Kop van Drenthe), kledaosie (sa), kledage (Zuidwest-Drenthe, zuid) = kleding Het is schoonmaaktied de kleraosie möt hen boeten (Ndo), Ze zaten goud in de kleieraosie (Eel), Hij löp met klerasie (Pdh), Keper worde vrogger veur veul kledagie gebruukt (Hgv), zie ook kleer
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klerage , kleräzie , (Gunninks woordenlijst van 1908) zie kleren
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
klerage , kleeraezie , kledingstukken.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
klerage , klirôzzie , kleding , Héd'dew zómmerse klirôzzie al vur dn dag gehôld want de zómmer köm'ter ôn. Heb je, je zomerkleding al uit de kast gehaald want de zomer komt eraan.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
klerage , kleraosie , kledaosie , zelfstandig naamwoord , de; kledingstukken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klerage , klèrroazie , kleren
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
klerage , kleraozie , (zelfstandig naamwoord) , (verouderd), kleding, garderobe.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
klerage , kleraozie , kleer , kleraoziej, klerazie , kleding; kleerpin, wasknijper; klerepik, eigenaar van een kledingwinkel (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
klerage , kleeraazie , kleeròzzie, klirázzie , zelfstandig naamwoord , kleding (Land van Cuijk; Den Bosch en Meierij) klirázzie; kleding (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
klerage , klêeraozie , zelfstandig naamwoord , "klerage, kleren; WNB III.1.3:1 ' klerage' = kleren, kledij; zie zie klêed, klêer, kleeke; ""Ze mos niks hebben van swiet en kaskenaode mèr vur de kleeraozie kwaam ze op. We moesten er pront opstaon."" (A.J.A.C. van Delft, uit: ‘Toen Tilburg nog dorps was: Een heel typisch dialect’; Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1956); H. van Rijen (1988): 'kliraozie'; Cees Robben - Wè d’ ons moeder toch moes spaoren/ vur de swiet... de kaskenade.../ De kleeraozie... de seklade... (19560512) [De prent behandelt het feest van de Eerste Communie en de kosten daarvan, die ook voor ‘het oog van het kerkvolk’ gemaakt werden.]; Van Dale - klerage - (gew.) kleren; WNT KLEERAGE zie 'kleedage' KLEEDAGE - met overgang v. d. intervoc. d tot j: klee(j)age, znw.vr. - 1) Coll. benaming voor kleeren, kleedij; 2) Met dez. bett. zeker jongere, populaire bijvorm KLEERAGE, zeer gewoon in vele dialectenAntw. KLEERAGE (uitspr. klieëreuzz?) znw.v. - kleeding; Bont kle'ra'zi znw.vr. klerazie - klerage, kleren (in collectieve zin); WNT KLEERAGE, kleedage - kleeding, kleedij; Haor KLERAZIE - kleding"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal