elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lakschouwen

lakschouwen , [bespieden] , lakschouen , bespieden. Gron. lakschauen, belakschauen = beloeren, bespieden; Oostfr. laakschauen = personen en zaken scherp in ’t oog vatten met het voornemen ze te berispen. v. Dale: lak = gebrek, fout, misslag; laak = blaam, afkeuring; Oostfr. lak, lâk = gebrek, fout, enz. (ook = berisping, beschimping, beschuldiging), Neders. MNederd. lak, Kil. lack, lacke, laecke = gebrek, enz. Oudfr. lek, Friesch leck, Saterl. lek = gebrek, fout, schande, schimp; OEng. lac, Eng. lack = gebrek, ook = behoefte. ’t Woord beteekent dus letterl. zooveel als: al wat aan iets ontbreekt, het gebrekkige uitvorschen. Vergel.: laken (ww.)
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
lakschouwen , lakschauen , beloeren, bespoeden, inzonderheid om te kunnen klappen; lakschauer = ongewenschte toeschouwer, soort van dwarskijker. Drentsch lakschouwen; Oostfriesch laakschauen = personen (en zaken) scherp in ’t oog vatten, met het voornemen ze te berispen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lakschouwen , lakschauen , zwak werkwoord , zoeken naar gebreken
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
lakschouwen , lakschouwen , onbepaald werkwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = nieuwsgierig loeren Wat döt die vent hier te lakschouwen? (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lakschouwen , lakschouwen , lekschouwen , werkwoord , zie ook lekschooien 1. spiedend in de gaten houden 2. steken onder water geven, smalend praten terwijl de ander erbij is, iets of iemand afkammen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lakschouwen , lakschouwe , werkwoord , je ogen uitkijken (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal