elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: leider

leider , leider , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , vgl. donderleider, pijpleider.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
leider , läider , mannelijk , leider
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
leider , leider , de , leiders , Var. als bij leiden = 1. leider As der mor ain goie leider is, den is het wel goud (Vtm) 2. leiding van een pomp (Zuidwest-Drenthe, zuid) De leider van de pompe is te kört, nou het water zo lege steet leiding in de put (Ruw), De leider van de benzinepomp was verstopt aanvoerleiding (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
leider , leider , zelfstandig naamwoord , de 1. leider, iemand die leiding geeft 2. leiding van de pomp
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
leider , lééter , zelfstandig naamwoord , leidsel (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
leider , lèèter , zelfstandig naamwoord , leidsel, teugel syn. 'laajsel'; Mandos - Brabantse Spreekwoorden (2003) -  òn de lèèter haawe ( '70) - aan het lijntje houden, afleiden, afschepen; Mandos - Brabantse Spreekwoorden (2003) -  òn de lèèter blèève ('70) - treuzelen, melken; Haor LÈITER - lijntje: on de lèiter haawe; WNT LEITS - 1) smalle riem waaraan een jachthond wordt vastgehouden; 2) paardetoom; teugel, leidsel, (wsch. een vervorming van LEIS, onder invloed van 'leiden'.)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal