elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lichtvaardig

lichtvaardig , ligtveerdig , ligt. ’t Kan ligtveerdig gebeuren!
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
lichtvaardig , [zonder overleg] , lichtveerdig , (bijvoeglijk naamwoord) , lichtvaardig, bw. licht; ’t kan lichtveerdig gebören.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
lichtvaardig , lichtveerdîg , licht, gemakkelijk te verplaatsen of te behandelen, en zoo ook = losjes van gang; das ʼn lichtveerdig ding, bv.: dat is eene lichte kast, of: eene schop die weinig weegt en waarmede men dus gemakkelijk kan werken; zij lopt ʼr zoo lichtveerdig over = zij heeft een lichten tred. Neder-Betuwsch lichtvêêrdig = licht, niet zwaar; Oostfriesch lichtferdig = met geringe moeite.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lichtvaardig , lichtveerdig , lichtvieerdig , (bijvoeglijk naamwoord) , Licht (niet zwaar), handig. Wat hei daor ’n lichtv(i)eerdig krü̂wagentjen, bîltjen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
lichtvaardig , lichveerdig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1 ondoordacht, 2 gemakkelijk, licht
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
lichtvaardig , lichtveerdig , bijvoeglijk naamwoord , Voorheen ook: tenger, schraal | ’n Lichtveerdig moidje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
lichtvaardig , lichvierig , lichveerdig , lichtvaardig.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
lichtvaardig , lichveerdeg , 1. lichtvaardig, weinig gewicht hebbend. ’n Lichveerdeg köffertien. 2. lichtvaardig, soepel. Wat kan dât meisie toch lichveerdig gimmestiekn. 3. lichtvaardig, weinig doordacht hebbend. Waog oe toch niet lichveerdeg op ’t ies.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
lichtvaardig , lichvérreg , makkelijk , Ge moet daor nie lichvérreg oover doen, want dé zal'lew nie meejvalle. Je moet daar niet te makkelijk over doen, want dat zal je niet meevallen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
lichtvaardig , lichtveerdig , bijvoeglijk naamwoord , lichtvaardig: ondoordacht
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lichtvaardig , lichvèrrig , nogal eens, gemakkelijk , In óns dùrp is ’r lichvèrrig iejt te doewn. In ons dorp is nogal eens iets te doen., Ónze pâ zi lichvèrrig jâ. Onze pa zegt gemakkelijk ja.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
lichtvaardig , lichtveerdig , 1. handig, gemakkelijk; 2. parmantig (lopen) (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
lichtvaardig , lichfèrreg , ligvèrrig , bijwoord , waarschijnlijk (Eindhoven en Kempenland); ligvèrrig; gemakkelijk (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
lichtvaardig , lichvèèrdeg , bijwoord , Pierre van Beek –  allicht, waarschijnlijk; Pierre van Beek –  As alleman et doe, zal ik et lichtvèèrdeg ók doen. Henk van Rijen – 'lichvèèrdeg' - lichtvaardig, allicht, gemakkelijk; J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - LIGTVAARDIG voor 'ligtelijk'. B.v. Ik kan het ligtvaardig toestaan, dewijl het Mij niets kost. - Ik wil het ligtvaardig gelooven, d.i. gaarne, ligtelijk gelooven. A.P. de Bont – bijwoord  - lichtvaardig
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal