elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: medicijn

medicijn  , middezien , medecijn.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
medicijn , middesien , o , middesiene , medicijn(en).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
medicijn , medicien , medecien, meedcien, midcien, melecien , het , medicienen , Ook medecien, tevens uitgesproken als meedcien of midcien (Zuidoost-Drents zandgebied), melecien (Zuidwest-Drenthe, zuid) = medicijn Die is zo ziek, daor helpt ok gien medicien meer (Odo), As ik mien medecienen maor op tied innim, kan ik het aordig goed redden (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
medicijn , middelciine , medicijnen , Gebrûkte gi zóveul middelciine, dé wies ik nie hurre, dan hang'der van ônmekaore. Gebruik jij zoveel medicijnen, dat wist ik niet hoor, dan hang je ervan aan elkaar.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
medicijn , medesien , mediesien , zelfstandig naamwoord , et; medicijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
medicijn , medecien , (zelfstandig naamwoord) , medicijn.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
medicijn , middelsééne , zelfstandig naamwoord, meervoud , medicijnen (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
medicijn , middesien , millesien , (onzijdig) , middesiene, millesiene , middesienke, millesienke , medicijn, zie ook millesien
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
medicijn , middelsèèn , middelsèène , zelfstandig naamwoord , "medicijn(en); De Wijs  – (Moeder met kinderwagen tegen moeder met kinderwagen) ‘Dan mok wir naor ’t consolatie bero en za’k wel wir aandere middelezijn krège’ (23-10-1963); ""Er is mar één middelcijn,"" zee oome Teun, ""ge moet ze [de vrouwen] van 't begien aaf onder oewen duim haawen... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun en de dames’; NTC 20-1-1940); “...en hij [de huisarts] hee-t-er m'ne man deurgebraocht zonder appeteker en zonder middelcijne!"" (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den jongen dokter; feuilleton in 3 afl. in de NTC 22-4-1939 – 8-5-1939); ...dè-d-is nog de beste middecijn! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); Cees Robben - ... En dan krèègt ie wir aandere middelesèèntjes... (19640228); Cees Robben – Vruuger zaag ik blauw van de snevel (...) en naa vort van de middelsèène... (19820730); «Ge klopt mar iedren dag en aai»/ Zeejtie toen teege Miete,/ «Èn daor motte as middesèin/ ene scheut kejak bij giete» (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Dè hai liever); Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Daor din ze zogezeej in e… zèg et es gauw… in…ts..ts..ts…gòdvernondejuu…die gebrökte ze zogezeej vur e… vur middelsèène…, vur têen èn taander gebrèùke…” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels); middels 11 Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Nou weet ik tòch gòdverdomme nie wèlk febriek dè dè was. .. Was dè bij den Organon?.. Bij den Organon jè!! Presies, daor wasset jè, daor wiere die ammel zogezeej vur middelsèène gebrökt”. (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels; Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “En dan (…) had ze zon blaos bezije op dieje mond zitte, dan was die, die middelsèène òn et wèrreke gewist òf zôo…”; Stadsnieuws -  Vruuger zaag ik blauw van de sneevel, èn na vort van de middelesèène. (070410); WBD III.1.2:406 'medicijn' = medicijn; Bont zelfstandig naamwoord mv. - medicijnen (in het bijz. drankjes)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
medicijn , middesie~n , medicijn
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal