elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mestkar

mestkar , miskoar , kruiwagen waarmede men mest vervoert, inzonderheid: dien men gebruikt om den stalmest naar den mesthoop te kruien.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
mestkar , mist-kar , v , mestkar.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
mestkar , miskar , zelfstandig naamwoord de , Mestkar.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
mestkar , meskoare , mestkar.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
mestkar , meskaor , de , kruiwagen voor de mest Doe hest de mestkrooie bie de mestbult staon laoten (Bov), z. ook strontkaor
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mestkar , mééskaor , mestkar , De mééskaor is afgedankt, gelukkeg mér, die moes nog meej de riek gelaoje worre. De mestkar is afgedankt, gelukkig maar, die moest nog met de riek geladen worden.e
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
mestkar , mistkar , korte kar
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mestkar , mestköre , (zelfstandig naamwoord) , mestkar.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
mestkar , mieskaar , zelfstandig naamwoord , mestkar (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
mestkar , mèstker , (vrouwelijk) , mestkar
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
mestkar , mistkèèr , zelfstandig naamwoord , WBD mestkar
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal