elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: miezeren

miezeren , miezere , miestere , werkwoord , Motregenen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
miezeren , mieskere , werkwoord , Zie mieske.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
miezeren , miezern , miezeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook miezeln (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = stofregenen Miezelt het nou nog buten of is het dreuge? (Schn)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
miezeren , miezeren , miezelen , werkwoord , motregenen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
miezeren , miezele , werkwoord , motregenen (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
miezeren , miezere , zwak werkwoord , miezere - miezerde - gemiezerd , motregenen, miezelen; Zót naa hil den dag blèève miezere! - Zou het nou de hele dag blijven; motregenen!; WBD III.4.4:65 'miezeren' = lichtjes regenen; - miezere - miezerde - gemiezerd; Korte ie; WNT: miezelen: zacht, dun regenen; verwant met 'mist'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal