elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: monkelen

monkelen , mōnkêln , = mōmmêln (Goorecht) = mompelen; Kil. moncken, monckelen; Oostfriesch, Nedersaksisch, Hoogduitsch munkeln.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
monkelen , monkelen , (mònkələ) , (zwak werkwoord, intransitief) , Mummelen, met de kevels eten; van iemand die tandeloos is. Ook met de voortanden eten. || Ootje zat weer te monkelen, maar ’et smaakte der goed. Je moete niet zo monkelen. – In Vlaand. is monkelen de lippen even bewegen, meesmuilen, in verschillende Duitse dialecten kauwen. In de 17de e. komt het woord herhaaldelijk voor in de zin van de mond reppen, schransen; bij KIL. is monken, monkelen, mussitare, susurrare. Zie verder DE JAGER, Freq. 1, 411.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
monkelen , monkeln* , Hoogduitsch munkeln.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
monkelen , monkele , werkwoord , Zie moffele.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
monkelen , monkeln , onpersoonlijk werkwoord , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = er dreigend uitzien, van onweersluchten Het monkelt ien het westen, daor komp onweer an (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
monkelen , monkeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe) = mompelen Die monkelt nog wat, hij is onverstaonbaar (Hol), z. ook mommeln
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
monkelen , moonkele , werkwoord , mompelen, brommen (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal