elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: negotie

negotie , agósî , Soms in plaats van nagósî, negotie, handel. D(i)ee vent g(i)eet met agósî de bur op.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
negotie , goossie , zelfstandig naamwoord , (‘negotie’) (zn) handel die langs de deur uitgevent wordt (LPW: IJss); goossie lope , met goossie (‘negotie’) langs de deur gaan (LPW: Lop)
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
negotie , gosie , het , gosies , (Zuidoost-Drents veengebied) = negotiekorf De kiepe of het gosie (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
negotie , negosie , negotie, nagosie, negaotsie, agootsie, angosie, ag , de , Ook negotie, nagosie (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), negaotsie (Zuidwest-Drenthe, zuid), agootsie (Veenkoloniën), angosie (Zuidwest-Drenthe, zuid), agosie (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), egosie (Zuidoost-Drents zandgebied) = negotie, handelswaar De lappieskoopman löp mit agosie (Hol), ...egosie (Wijs), Zien huile agootsie was hom nat regend (Erf), Hij luip vrouger altied met negotie bai de deur (Row), Hij is een flinke boer en in de negosie is hij ook een kwaaie in de handel (Hav), Vrogger dreugen de kooplu heur negosie op de kassemasse (Koe), Hij hef een drokke negosie drukke nering (Bro) *Het vat van de negosie is bèter dan het vat van de arbeid (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
negotie , akosies , (Zuidoost-Drents veengebied), in Wij moet akosies maken, aans kow te late haast maken (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
negotie , negòssie , koopwaar. dieje krèmmer hè alderhande neg òssie, die marskramer heeft veelsoortig koopwaar.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
negotie , negosie , handel, negotie
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
negotie , nagosie , negotie, handel.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
negotie , negosie , agosie, algosie , zelfstandig naamwoord , de; negotie: kleine koopwaar waarmee men vent
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
negotie , aogosie , negoosie , zelfstandig naamwoord , aogosies , aogosietjie , negotie, handel; ’t Schuim van de aogosie is beter as ’t vet van d’n errebaaid Met een kleine handel kun je gemakkelijker iets verdienen dan met hard werken; negoosie [Fra, négociation] negotie, (vent)handel; Het schuim van de negoosie is beter ast vet van d’n errebaaid Handeldrijven is altijd beter dan werken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
negotie , negoosie , negôssie , 1. handel; 2. koopwaar
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
negotie , agosie , (zelfstandig naamwoord) , negotie, kleine handelswaar van een venter. Zie ook: negosie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
negotie , negosie , (zelfstandig naamwoord) , 1. negotie, handel; 2. (verouderd) geringe koopwaar waarmee men vent. Zie ook: agosie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
negotie , negosie , agotie, angotie, niegosie , handel.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
negotie , agoosie , agóssie , zelfstandig naamwoord , handel(swaar) (West-Brabant; Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
negotie , negossie , zelfstandig naamwoord , handelswaar (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
negotie , agooisie , agosie , handeltje; negotie; ’n vrâchie; hij lôôp met agooisie
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
negotie , negoosie , zelfstandig naamwoord , "handel; Van Delft - ""As 't was da (indien) 'k ne vent kos kreijgen, dan liet ik munne negotie vaoren."" Dreef ik geen handel meer. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 111; 27 april 1929)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal