elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: neveneen

neveneen , névvenén , naast elkaar. Ze fietsten mi z’n drieë névvenén Ze fietsten met z’n drieën naast elkaar..
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
neveneen , neffenin , bijwoord , naast elkaar (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
neveneen , [naast elkaar] , naevenein , naast elkaar , Lèk mich det ins naevenein: leg me dat eens uit. Naevenein woeane.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal