elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: noemen

noemen , numen , noemen; benumen = benoemen, naar iemand noemen; Gron. benuimen, Oostfr. benömen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
noemen , nö̂men , (zwak werkwoord) , noemen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
noemen , nuimen , noemen; zij maggen, of: ’t mag nijt op ìjn dag nuimd wor’n = ’t verschil tusschen die (gelijksoortige) voorwerpen is zeer groot, die omstandigheden mogen niet met elkander vergeleken worden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
noemen  , neume , noemen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
noemen , nöumen , nöumde, enöumt , noemen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
noemen , neumm , werkwoord, zwak , noemen; neumm van, gewagen van
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
noemen , numen , numen, enuumd , noemen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
noemen , numen , neumen, nuimen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook neumen (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), nuimen (Kop van Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied) = 1. noemen, benoemen Het is nog een beetien loperije, verkering kuj het niet numen (Bro), Ik weet niet zo gauw, hoe a’k dat numen zal (Noo), Hij wordt niet veur niks een stille negen nuumd (Ass), Ze nuimt zuk Bakkes, mar ze schrieft zuch Schulte (Bco), Droom ie soms? Antw. Wat aj numen, het was een nachtmerrie (Mep), Henderk is naor zien grootvaar eneumd (Hav), Wij nuumt altied het kind bij de name zeggen, waar het op staat (Nije), De gezamelijke weiden neumden ze de meente (Pes), Dat nuim ik nog ies voetballen, die kan er wat van (Bov), Hie hef der hiel wat veur daon, hie mag best nuumd worden met ere vermeld worden (Sle) 2. vermelden, opnoemen Hij mus zien naom nuimen (Eel), Ze nuumden alle namen op (Exl), IJ moet man en peerd numen (Emm), (zelfst.) Het is gien numen weerd niet noemenswaardig (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
noemen , numen , noemen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
noemen , numen , nûmen , noemen. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: nûmen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
noemen , nuumm , noemen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
noemen , numen , neumen, noemen , werkwoord , 1. een naam geven, met een naam aanduiden 2. vermelden door te zeggen, te noteren, door op te sommen 3. met lof, eer, melding maken van
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
noemen , noeme , noemen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
noemen , genuumd , genoemd
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
noemen , numen , (werkwoord) , numen, enuumd , noemen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
noemen , nuûjme , noemen , Wèij nuûjme gin nâme. Wij noemen geen namen.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
noemen , neumen , numen , noemen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
noemen , nuume , werkwoord , noemen (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
noemen , neume , neumtj/numtj, neumdje/numdje, geneumdj/genumdj< , noemen, heten , Het numtj zich allewiel mèt ziene maedjesnaam.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
noemen , neume , numde – genump , noemen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal