elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ravage

ravage , roffoazie , roffoasje , voor: kleine verwoesting. Wanneer bv. een deel van een huis wordt afgebroken om vernieuwd te worden, zegt men: ’t is ’n hijle roffoazie. ’t Fransche ravage = verwoesting. Zie ook: roppen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ravage , revaozie , v , ravage Wá ’n revaozie Wat een ravage
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
ravage , rewazzie , verwarde boel.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
ravage , ravage , revage, revaozie, revasie , de , ravages , Ook revage, revaozie (Kop van Drenthe), revasie (Zuidwest-Drenthe, zuid) = ravage, bende Het is daor een ravage um hoes toe (Sle), Omdat de schuur inwaaid was, was het een dikke ravage (Row), Der vleugen veer auto’s op mekaar; wat een revage (Odo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ravage , revôzzie , ravage , Wa was dé 'n revôzzie meej dé óngeluk, gelukkeg gin dóój mér dé hôj ók nog gekund. Het was 'n ravage bij dat ongeluk, gelukkig geen doden maar dat had ook nog gekund.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
ravage , revage , ravaozje , zelfstandig naamwoord , de; ravage
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ravage , ráwázzie , rouwòzzie , zelfstandig naamwoord , wanorde (Helmond en Peelland); rouwòzzie; chaos (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal