elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: roetsjen

roetsjen , roetse , glijden Uut roetse Uitglijden
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
roetsjen , roetse , slöjje (örges vánâf).
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
roetsjen , roetsen , werkwoord , met een snelle glijdende, rukkende beweging weghalen, gaan, door iets gaan enz.
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
roetsjen , roetsen , (werkwoord) , roetsen, eroetst , glijden. Zie ook: glieren.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
roetsjen , roetse , werkwoord , glijden (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
roetsjen , roetsje , roetstj, roetsdje, geroetstj , glijden
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
roetsjen , roetse , zwak werkwoord , roetse - roetste - geroetst , zich snel verplaatsen; Pierre van Beek - Dè wèèf roetst ooveral óp aaf; WBD III.4.4:306 : 'afroetse' = afritsen, ook 'afratsen'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
roetsjen , roetse , roetsde – geroets , glijden
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal