elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: santenboetiek

santenboetiek , santepetiek , (de hijle) = de heele boel = de heele santenkraam, eigenlijk: santenwinkel. Fransch: boutique = winkel, kraam. Vgl. sitsewinkel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
santenboetiek , santepetiek , alles bij elkaar. Den hiëlen santepetiek, den heelen inventaris.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
santenboetiek , santepetiek , wanordelijke hoop goederenhoeveelheden
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
santenboetiek , sántepetie , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze de hêle santepetie, de hele boel. Letterlijk santenboetiek = winkel met ‘santen’ of heiligenbeelden. Vgl. Fries santepetyk.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
santenboetiek , santemekliek , santemetiek, santemekrik, santemetrie, santemekraa , de , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook santemetiek (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), santemekrik (Zuidwest-Drenthe, zuid), santemetrie (Zuidwest-Drenthe, zuid), santemekraam (Zuidwest-Drenthe, zuid), santepetiek (Zuidoost-Drents zandgebied), santepekliek (Zuidoost-Drents zandgebied), santepetie (Zuidwest-Drenthe), santepetrie (Zuidwest-Drenthe, zuid), sintepetrie (Kop van Drenthe) = troep, kliek, santekraam Gooi de hiele santemekliek, ....santemetiek mor vort (Sle), De heile sintemekliek het e verkocht (Row), De heile santemekliek is omvallen (Zey), z. ook sietsemekliek, santekraom
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
santenboetiek , santepetie , zelfstandig naamwoord , kraam, rommel (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
santenboetiek , santeboetiek , zelfstandig naamwoord , santenkraam, de hele verzameling van santen = heiligen; vandaar: met alles erop en eraaan; ...mee koren en dubbelkoren en solo's en heel den santeboetiek d'r bij! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 5; NTC 29-10-1938)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal