elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schobben

schobben , schobben , kraauwen tegen de jeukte, Kil. schabben.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
schobben , [aren lezen] , schobben , aren lezen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
schobben , schobben , (reflexief, zwak werkwoord) , zik schobben, zich schuren.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
schobben , schōbben , (wederkeerend) = zich wrijven, schurken, Oostfriesch schubben, schudeln. – “Wie zagg’n hou Triene ston te schobb’n en te krabb’n as ’n poedel dij last van vlooi’n het.” ’t woord is in ’t Nederlandsch verouderd, en zooveel als het Hoogduitsche schaben = schaven; Friesch skobje, Zweedsch skubba = wrijven, schuren, krabben; Vgl. schab, schabberig, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schobben , schobben , Wrijven, schuren. Vooral van koeien en varkens gebruikt. Men zegt zoowel: Z(i)eet d(i)ee kô zich is schobben, als: Ik zal ʼm (de koe) is aover de kòp schobben.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
schobben , schobben , Wrijven, schuren. Vooral van koeien en varkens gebruikt. Men zegt zoowel: Z(i)eet d(i)ee kô zich is schobben, als: Ik zal ʼm (de koe) is aover de kòp schobben. Daarvan: Schobbert! scheldwoord om verachting uit de drukken.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
schobben  , schoebbe , jeuken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
schobben , schobben , zwak werkwoord , zich schuren, met het lichaam tegen iets aan wrijven.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
schobben , skobm , werkwoord, wederkerig , scheuken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
schobben , schobbe , schurken (tegen jeuk.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
schobben , schobben , schobben, eschobd , schuren vanwege de jeuk.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
schobben , schabben , zwak werkwoord, overgankelijk , (Pdh, Scho, hy) = maaien van slootkanten As ij gras meid hebt, mut ij de kanten nog schabben (Scho)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schobben , schobben , zwak werkwoord, wederkerend , schurken Het zwien steeit zuk te schobben tegen de appelboom (Bal), De rugge jokt mij zo, ik zal mij even schobben an de deurpost (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schobben , schóbben , zich schurken, wrijven.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
schobben , skobben , werkwoord , schurken, krabben
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
schobben , schobbm , een koe wrijven om de jeuk te verdrijven. Wil iej de koe is schobbm, dan stiet hie bèèter stille met ’t melkn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
schobben , schömm , vegen van de schoorsteen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
schobben , schobben , schobberen , werkwoord , schobben, schuren, zich schurken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
schobben , schôbbe , 1. wrijven; 2. zich schurken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
schobben , schobbe , skobbe , werkwoord , krabben, schurken (Land van Cuijk); skobbe; krabben, schurken (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal