elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spats

spats , spats , vertooning in kleeding, pralerij, opsnijderij; hij moakt hijl wat spats mit zien neie woagen. Met gewijzigde beteekenis het Hoogduitsch Spasz = scherts om te doen lachen, klucht, grap, en dit uit het Italiaansch spasso = vermaak, enz. – Ook voor: omstel, drukte.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
spats , spatsies , Maakt gein spatsies: houd je kalm!
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
spats , spats , zelfstandig naamwoord , spats maakng, een hoge toon aanslaan
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
spats , spatze maoke , zich aanstellen. [Oef]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
spats , spats , de , 1. drukte, heisa IJ kunt wal hielwat spats maken, mor aj ziek wordt, holdt alles op (Sle), IJ huft niet zu’n spats te maoken, der is gieneein die daor acht op gef (Eex), Wat maokt ze een spats um niks (Eke) 2. plezier (Zuidoost-Drents veengebied) De jonges haren veul spats (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
spats , spatse , drukte , Die kan um ne niks spatse maoke, die is wiidhènne ooverspanne zód'de zègge. Die kan om niets toch een drukte maken, die is bijna overspannen zou je zeggen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
spats , spats , zelfstandig naamwoord , de; kouwe drukte, ophef; mv. spatsies
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
spats , spatse , zelfstandig naamwoord, meervoud , ophef (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal