elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spelden

spelden , [naaigerei, naald van naaldboom] , spelden , ook spellen, mastespelden = maste- of dennenaalden.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
spelden , spelden , speten , (op den mouw) = wijs maken. , Speet mijnen doek eens vast. Hij zocht u wat op den mouw te speten, dat is: hij wil u wat wijs, iets diets maken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
spelden , spealn , werkwoord, zwak , spelden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
spelden , spelde , werkwoord , Spelden. Dit werkwoord wordt vaak sterk vervoegd, dus: spelde – spold – spolden.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
spelden , spelden , zwak werkwoord, overgankelijk , Var. als bij spelde = met een speld vastmaken Vroeger wuurden de kinder in het pak speld (Scho), Veurdaj het good kunt neien, moej het eerst speilen (Bei), Een rok in mekaor spelden (Rod), (fig.) Hij speldde hum wat op de mouw (Wed), ...op de nekke maakte hem wat wijs (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
spelden , spellen , opspelden (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
spelden , spellen , spelden , werkwoord , spelden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
spelden , speejte , werkwoord , vastspelden (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
spelden , speete , zwak werkwoord , spelden; Cees Robben - Jan.. wilde gij d’n klèène efkes unne vorse luur aonspeeten... (19691219)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal