elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: staandebeens

staandebeens , staondebeens , staondebieens , Staande. Wîj n(i)eet èven gaon zitten? , danku ʼk zal ʼt maor staondeb(i)eens òfdôn. Wî mozzen staondeb(i)eens ʼn bótram èten, want ʼt slug al négen ü̂̂r.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
staandebeens , staondebeens , staondebieens , Staande. Wîj n(i)eet èven gaon zitten? , danku, ʼk zal ʼt maor staondeb(i)eens òfdôn, Wî mozzen staondeb(i)eens ʼn bótram èten, want ʼt slug al négen ü̂r.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
staandebeens , stondebins , bijwoord , staandebeens, haastig. Stondebins viete we nog gaaw ’ne bòrrel. In grote haast pakten we nog gauw ’n borrel.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
staandebeens , staondebiens , bijwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents veengebied) = staande Een aander gaot er bij op de knienen liggen, mar hij döt het altied staondebiens (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
staandebeens , stòndebens , staande iets drinken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
staandebeens , stôndebins , meteen , Héij kwam binne èn leej stôndebins ût wór't oover góng èn wèg was'sie wir. Hij kwam binnen en legde meteen uit waar het over ging en weg was hij weer.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
staandebeens , staondebiens , bijwoord , op hetzelfde moment, onmiddellijk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
staandebeens , stôndebens , staande
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
staandebeens , staondebeens , staande.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
staandebeens , stòndebins , bijwoord , haastig (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
staandebeens , stòndebêens , stòndebins; staondebeens , bijwoord , stante pede, op staande voet, onverwijld = staantepeej; Cees Robben - we hèbben irst stòndebêens gegeete; op stònde voet; Stòndebêens en botteramke/ want vur kooke is gin tèèd. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Vurjaors-trubbel‘); A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland, 1962 - stó’ndənbe’ns, bijw. ' staandebeens' - staande, in staande houding; Biks 'stondebins' bw - staandebeens; Haor stòndebins - staandebeens; letterlijk ‘staandebeens’; iets in haast doen; Cees Robben – We hebben irst staondebeens hapsnap nog wè gegeten (19730413)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal