elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: suk

suk , suk , sukkien, suuk, su , tussenwerpsel , (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook sukkien, suuk (Zuidwest-Drenthe, noord in bet. 2.), su (Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. roepnaam voor een kalf 2. roepnaam voor een schaap of lam (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, vs)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
suk , stok , zelfstandig naamwoord , et 1. stuk, los deel van iets, afzonderlijke hoeveelheid van iets 2. vast onderdeel, gedeelte van iets; op ’t stok of gestructureerd verteld 3. heel wat, in een stok, soms als mv., bijv. Alles is stokken duurder 4. bep. hoeveelheid waarin iets wordt geproduceerd, verkocht, bijv. een stok(kien) ziepe 5. exemplaar, bijv. stok om stok onderling ruilend met een exemplaar van de ander; stok om stok geven met gelijke munt betalen, lik op stuk geven 6. (van een vrouw, meisje) een goed, mooi exemplaar, bijv. een mooi stok een mooie meid 7. zwaargebouwde vrouw 8. postuur, gestalte, bijv. klein van stok 9. perceel, lap grond, stukje aardoppervlak, bijv. een stok laand 10. eenheid gevormd door een opstel, artikel, vergaderstuk e.d. 11. toneelstuk 12. (verkl.) kunstje, sterk staaltje 13. muziekstuk 14. bep. afstand die men aflegt 15. afstand in tijd die men maakt, bijv. een stok(kien) op ’e dag toen de dag al een eindje was gevorderd 16. (verkl.) effect, obligatie 17. stuk kledingstof, ingevoegd stuk stof, lap op of in een kledingstuk, bijv. een stok in de broek zetten 18. in een stok in de kraege hebben aangeschoten, dronken zijn 19. schaakstuk 20. poststuk 21. punt, kwestie, onderwerp, bijv. in op dat stok van zaeken wat dat betreft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
suk , suk , bijvoeglijk naamwoord , scheef (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal