elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tout par tout

tout par tout , toepertoe , bijwoord , ongeremd, zonder ophouden. Dè waar gin eejte wèttie deej, dè waar toepertoe inlaoje! Dat was geen eten, wat ie deed, dat was ongegeneeerd vreten! Van het Frans tous par tous.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
tout par tout , toewpertoew , toepertoew , onophoudelijk, maar raak , Ze dèùwde toepertoew vlis in't worstmesjien, ik kós de dáérm nie ôngehôld kriige. Ze duwde onophoudelijk vlees in de worstmachine, ik kon de darmen niet aangehaald krijgen.
Dé duu mér toepertoew. Dat doet maar raak. Iemand kan hen van de wijs brengen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
tout par tout , toepertoe , bijwoord , zonder beperkingen (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
tout par tout , toepertoe , bijwoord , alsmaar, alles ineens; ± overdadig, geheel en al, met alle geweld; overal; R Allee, et hoeft nie toepertoe - Het kan toch wel op, al is het lekker!; R.J. 'pillen slikken, toepartoe'; Piet Heerkens - M'n biekes zie ik geere gaon / van blom toe blom, en aaf en aon / toezjoer en toepartoe en vlug / de blumkes aaf en weer terug (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘Iemker-lieke’, 1938); Cees Robben – Zeuve daoge “toepertoe”.... [namelijk op de kermis] (19540814); Cees Robben – D’n ijsco lokt klèènen... Die toe-per-toe lekken... (19580524); Cees Robben – [tegen een bierdrinker:] Kalm aon, Jaon.. ’t hoeft nie ammol toepertoe... (19730202) ; - door Robben ook gebruikt als ‘tussendoor’:; Cees Robben – Korsemis.. Vrede... En toepertoe mar laoie en losse... (19851227); - ook in de betekenis ‘altijd maar weer’; Cees Robben – Mar Jantje (...) vruutte, vrukte vort... Jaor in jaor uit.. zôô toepertoe.. (19611229); De Wijs  – “Kalm aon, ’t hoeft nie ammaol toepertoe.” (10-02-1963); Lechim - Mar pruuft daor naa nie toepertoe/ want et is gin zuurkesnat/ Ge zèt vur dègger èèrg in hèt/ van wèèn ok lèkker zat. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: En vurpruufke); Lechim - Van lieverleej is dè veraanderd/ der kwaame aotos toepertoe. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: De Ringbaon? Niks mir aon...); Lechim - ...alles volop, te toepertoe. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Kèrsmes vruuger...); Henk van Rijen - hij spaojde mar toepertoe, toe tweeje toe - hij spitte alsmaar door tot 2 uur toe; Frans Verbunt -  toepartoe, toepertoe - zonder beperkingen; CiT (49) 'Hij spaoide mar toepertoe toe toe tweje toe'; GG toepartoe, toepertoe - zonder beperkingen, alles ineens (Fr. tout pour le tout - alles of niets); -Fr. tout partout (?); - Van Roessel: uit 'du tout au tout' (?); C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - 1978 - TOEPERTOE (tout partout( (?) - alles ineens, op alle fronten tegelijk. A.P. de Bont – Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; bijw. verb. 'toepertoe ' (fr. ontlening?'; tout par tout) - zonder ergens naar te kijken, zonder iets aan te zien, gedurig, zonder ophouden. Jan Naaijkens - Dès Biks – (1992) - toepertoe bijwoord - ongeremd, zonder ophouden; - Geval van homofonie: Als carnavalsmotto was voorgesteld iets met 'toepertoe'; resultaat: 'toepertoe taaste nie toe'. Later bleek het in de praktijk neer te komen op 'toepertoe taastenie toe'. Frappant!; - in juni 2008 lanceren enkele Tilb. bakkers een nieuwe lekkernij, een gebakje volgens collectief recept, met de naam toepertoetje. M.i. hybridisch: het achtervoegsel -ke zou Tilburgs zijn.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal