elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitschuiven

uitschuiven , oetschoeven , sterk werkwoord, overgankelijk , (Kop van Drenthe) = vervoeren met een kruiwagen “Als het veen en de weg zo nat waren dat vervoer met een wagen niet mogelijk was, bracht men de turven op een kruiwagen naar het hoge: Wij mouten ze oetschoeven” (Eel)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitschuiven , uutskôêven , uitschuiven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
uitschuiven , uutschoeven , werkwoord , uitschuiven: naar buiten schuiven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitschuiven , uutskoeven , (werkwoord) , uitschuiven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
uitschuiven , oitskeuve , werkwoord , uitglijden (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
uitschuiven , [uitschuiven] , oetsjuve , uitschuiven , Ein leier oetsjuve.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
uitschuiven , ötschèùve , sterk werkwoord , vB een blauwtje lopen, bot vangen, ernaast zitten, van de koude kermis thuiskomen; WBD III. 1. 2:14 ‘uitschuiven’ = uitglijden; WBD III. 2. 2:82 'uitschuiven' = een blauwtje lopen; – ùve - schôof èùt - ötgeschoove; Van Dale: = uitglijden (?); Van Dale: een flater begaan, zich vergalopperen; Antw. UITSCHUIVEN - eene weigering oploopen.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal