elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitval

uitval , uitval , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze da’s net bai uitval van zake, dat is net hoe het uitvalt, hoe het loopt.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
uitval , uutval , slachtafval.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
uitval , oetval , de , oetvallen , 1. uitval, agressieve bejegening Op dei oetval was ik nich verdacht (Bov) 2. uitval, uitschot Het verbouw was niet best; wij hadden een hoop oetval (Sle), Er zit nogaal wat oetval maank de appels (Row) 3. gezegde (Zuidwest-Drenthe, zuid) Jan kan toch zokke geestige uutvallen doen (Hol) 4. (Zuidwest-Drenthe, noord), in Iene kan onbezunnen te waarke gaon en dan hef het zien uutval, hoe het oflöp is de afloop onzeker (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitval , ûtval , uitval , Dé zal d’n ûtval goed moete maoke. Dat zal de uitval goed moeten maken. We zullen maar afwachten en er het beste van hopen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
uitval , uutval , zelfstandig naamwoord , de 1. uitval, plotselinge aanval vanuit een verdedigende positie 2. plotselinge uitbarsting van boosheid 3. plotselinge eigenaardige, komische opmerking 4. dat wat uitvalt, afvalt, uitschot 5. haaruitval, uitval van veren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitval , ötval , zelfstandig naamwoord , resultaat (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
uitval , ötval , zelfstandig naamwoord , lot, toeval; den ótval moet et goedmaoke
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal