elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verkoevereren

verkoevereren , verkoeveren , verkoevereeren = bijwinnen, verwerven, vergrooten.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
verkoevereren , verkoevereere , werkwoord , er op vooruit gaan. Swèns z’ne zoon meejhelpt is z’n bedrèèf d’r hil wè òp verkoevereerd. Z’n bedrijf is er heel wat op vooruitgegaan. Van het Frans recouvrer, herstellen, herwinnen.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
verkoevereren , verkeuvereere , verkuvereere , werkwoord , verkeuvereer, verkeuvereerde, verkeuvereerd / verkuvereer, verkuvereerde, verkuvereerd , [veroud] verrassen, blij maken Metta kedoochie wazzik erreg verkeuvereerd Met dat cadeautje was ik erg verrast
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verkoevereren , verkoevereere , verkoevere , werkwoord , opknappen, na een ziekte (Tilburg en Midden-Brabant); verkoevere; opknappen, na een ziekte (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
verkoevereren , verkoevereere , bekoevreere , zwak werkwoord , Hij is aardig gekoevereerd (of: verkoevereerd). - Er beter op geworden, vooruitgegaan (vooral in zaken). (A.J.A.C. van Delft; 1961; in: Nieuwe Tilburgse Courant, ‘Bekoring van dialect’; ‘Typische zegswijzen uit onze streek; uit de volksmond opgetekend’); Cees Robben – Goed verkoevereerd (19570706); Henk van Rijen - promotie maken, vooruitgaan (Fr. recouvrir); Henk van Rijen - 'Wè heur-k, zèè de verkoevereerd?'; Frans Verbunt (1996) - opknappen van een ziekte, herstellen; WBD III.4.4:323 'verkoevereren' = vorderen; Stadsnieuws -  verkoevereere: Et gao zuutjesaon, mar hij verkoevereert tòch. (110707); Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - verkoevereere ww - erop vooruitgaan; A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - verkeuveren, verkoeveren - van een ziekte herstellen; Hees verkoevereere (III:57); WNT VERKOEVEREEREN - l) zich herstellen van; 2) terugkrijgen,terugwinnen; 3) verkrijgen, verwerven; 4) er op vooruitgaan; Haor GEKOEVEREERD - bekomen, flink vooruitgegaan; bekoevreere; Frans Verbunt: er beter op worden
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal