elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verruineren

verruïneren , verinnewijêrn , verrunnewijêrn , = met ruwe, verwoestende hand in wanorde brengen of vernielen, bv.van een’ tuin. De woorden zullen verbasteringen zijn van: (ver)ruïneeren = tot eene ruïne maken. Zeeland verinneweeren = ruïneeren.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verruïneren , verrunnewijêrn , verinnewijêrn , zie: verharwakkêrn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
verruïneren , verrennewéren , Vernielen, ruïneeren. W.-Vl. reneweren – iemand aan den grond helpen, arm maken (de Bo).
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
verruïneren , verrenneweeren , verrennewieeren , Vernielen, ruïneeren. W.-Vl.: reneweren - iemand aan den grond helpen, arm maken (de Bo). Het onderste boven halen. Îlü̂ (h)eb mîn de (h)éle kamer verrennew(i)eerd.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
verruïneren , verinneveeren , zwak werkwoord , vernielen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
verruïneren , verinneweern , werkwoord, zwak , kapot maken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
verruïneren , verrinnewére , werkwoord , Contaminatie van vernielen en ruïneren. | Hai het de hêle boel verrinneweerd.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verruïneren , verrinnewere , werkwoord , ruïneren, vernielen (KRS: Coth; LPW: Bens, Lop, Cab, Pols) Synoniem: *verdistelewere , *verrampenere . Het tweede deel, rinnewere , is een verbastering van ruïneren . Voor een verklaring van ver- zie *verdistelewere . Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 136) en in Gouda (Lafeber 1967, p. 181). De Krimpenerwaard heeft verhinnewere (Van der Ent 1988, p. 108). Gouda kent ook rinnewere (Lafeber 1967, p. 153).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
verruïneren , verinneweren , verinneweren, verinneweerd , ook: vertesteweren, 1. vernielen; 2. in de war zijn.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
verruïneren , verrinneweren , verringeweren, verringereren, verringeneren, verin , zwak werkwoord, overgankelijk , Ook verringeweren (Zuidwest-Drenthe, zuid), verringereren (Zuidwest-Drenthe, zuid), verringeneren (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook geschreven als verinnegeneren = vernielen, overhoop halen Wij hadden de goorn der mooi bijliggen, maar de koenen hebt alles verrinneweerd (Ruw), De kwaojonges hebt het ofdak hielemaole verringeweerd (Eli)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verruïneren , verrinneweren , ruïneren, verwoesten. Ook: vertesteweren (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verruïneren , verinneweerd , in de war, door elkaar gegooid.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
verruïneren , verinnewiire , vernielen , Ze verinnewiire teegewórreg alles wa los of vaastzit, 't môkt nie ût, niks is'ser veileg. Ze vernielen tegenwoordig alles wat los en vast zit, 't maakt niet uit, niets is er veilig.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
verruïneren , verrinneweren , verrenneweren, verhenneweren, verhinneweren , werkwoord , 1. verruïneren, vernielen, doen vergaan, in wanorde doen geraken 2. vergaan, sterk aangetast raken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verruïneren , verrinneweere , werkwoord , verrinneweer, verrinneweerde, verrinneweerd , vernielen, ruïneren De veugels hebbe d’n hêêlen tuin verrinneweerd
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verruïneren , verrinneweere , kapot maken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
verruïneren , verrinnuuweere , kapotmaken, vernielen, ruïneren , Verrinnuuweer dè boek nie. Maak dat boek niet kapot
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verruïneren , verrinnewëre , ruïneren, vernielen
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
verruïneren , verrinneweren , verrinnewieren, verrenneweren, verrennewieren , stukmaken (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
verruïneren , vertesteweren , vertestewieren , vernielen, ruïneren.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
verruineren , verrinneweere , werkwoord , vernielen (Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant; West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
verruïneren , verinnewere , verinneweertj, verinneweerdje, verinneweerdj , kapotmaken, vernielen, zie ook verannewere , De kinjer höbbe d’n hieële fiets verinneweerdj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verruïneren , verannewere , veranneweertj, veranneweerdje, veranneweertj , vernielen, zie ook verinnewere
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verruïneren , verinneweere , verrinneweere , zwak werkwoord , verrinneweere - verrinneweerde - verrinneweerd , (de tweede r wordt dan duidelijk uitgesproken); vernielen, stukmaken; Contaminatie van 'verwoesten' en 'ruïneren' ', tevens verbastering – Van Dale - VERRINNEWEREN (volkstaal, contaminatie van vernielen en rinneweren, een verbastering van ruïneren), vernielen; - Schuermans - Réciproque metathesis heeft men in: reeneweeren (*runiweeren, ndl. *ruwineeren, geschreven ruïneeren, fr. ruiner); (Algemeen Vlaamsch Idioticon, 1865-1870); WNT - lemma VERINNEWEEREN en verruïneeren - bedr. zw. ww. Van ruïneeren met ver- (V). Vnl. in dial. en dan in verbasterden vorm aangetroffen, waarbij wisseling van de n /w optreedt en de u vrijwel door alle vocalen kan worden vervangen: veranneweeren, vere(n)neweeren, verinneweeren, verieneweeren, verhenneweeren, veringeneeren, veronneweeren, verunneweeren. • ruiner > ruïneren > ruwineere > runiweere > rinneweere >; ver(r)inneweere; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - verrinneweerd; Hij keek 'ns naor de groote boone, die lillijk verinneweerd waren... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun als opvoeder’; feuilleton in 6 afl. in NTC 2-3-1940 – 6-4-1940); Cees Robben – Ge verinneweeret... Willem (19561208) ; Cees Robben – Zwaor verinneweert ... (19570119); Lechim - «Nuuwe kookes komt er wèl/ akkum verinneweer» (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Op de latte‘); Stadsnieuws -  Die haogelbui heej hil mene tèùn verrinneweerd (240609); Mee een hart det gij flink verinneweert het... (Tony Ansems, Gewoon mijn èège zijn; van de cd Tilburgse Liekes American Style 2; 2009); WBD III.1.4:339 'verruïneren' = verbruien; WBD III.4.4:319 'verrinneweren' = vernielen; Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - verrinneweere ww - vernielen, beschadigen; C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - 1978 - VERRINUEREN ov. ww - ruïneren, vernielen, verwaarlozen. Z.a. A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - zw.ww.tr. - verruïneren, vernielen, stukmaken; Goem. VERRUÏNEEREN - Fr. ruiner; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - VERRENNEWEEREN- ten onder brengen, arm maken; fr. ruiner; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - RENNUEEREN, WENNEWEEREN (zachte e) - ruineeren, in den grond helpen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
verruïneren , verrannewaere , verrannewaerde – verrannewaerd , vernielen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal