elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vlaggen

vlaggen , vlaggen , (werkwoord) , heideplaggen afsteken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vlaggen , vlagge , Wâ lopte tog te vlagge Wat loop je toch te vlaggen! gezegde tegen meisje/vrouw als de onderrok onder de jurk uitkomt.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
vlaggen , vlagge , werkwoord , Ook: het uitsteken van een korte onderbroek onder een korte bovenbroek, of van een onderrok onder een rok. | Haal je onderbroek es op, je vlagge.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vlaggen , vlagge , werkwoord , plaggen afsteken. In vroeger dagen was de heide belangrijk voor de kleine keuterboerkes. Niet alleen omdat er schapen op konden grazen, maar de hei werd ook gebruikt als strooisel (zie aldaar) voor de potstal. Om de hei goed te laten gedijen en om boomgroei en vergrassing te voorkomen moest ze bij tijd en wijle gevlagd worden. Met een speciale zeis, de vlagzèssie, werden plaggen uit de grond gestoken. Ook werd de vlagschoep gebruikt. Nu de laatste stukjes hei tengevolge van de luchtvervuiling volledig dreigen te vergrassen, behoort ook het vlaggen zo goed als geheel tot de verleden tijd.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
vlaggen , vlagge , werkwoord , plaggen steken (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
vlaggen , [vlag uithangen] , vlagke , vlaktj, vlakdje, gevlaktj , 1. de vlag uithangen 2. Doe vlaks!: werd gezegd tegen meisjes als de onderjurk onder de rok uitkwam
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vlaggen , vlagge , zwak werkwoord , vlaggen; WNT: plaggen of graszoden steken; Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - nie vlagge (Pierre van Beek - Tilburgse Taalplastiek 1970) - gemeenschappelijk bezit niet te eigen bate aanwenden (in de gemeensch. heide mochten vlaggen gestoken worden); Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - vlagge ww - plaggen afsteken
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal