elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vlo

vlo , vlooi , Vloo.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
vlo , vloo , (vrouwelijk) , vlooë , vloo.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vlo , vloo , meervoud vlooën = vlooien.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vlo , vlooi , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , zie een zegsw. op Jaap en vgl. vloon.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vlo , vloon , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Vlo. || ’t Jeukt zo: ik heb zeker ’en vloon. Bijten de vlonen je? – Misschien is het woord ontstaan uit vloon als meervoudsvorm van vlo. – Vgl. vlonepik.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vlo  , vloë , vluë , vloo.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vlo , vloo , vrouwelijk , vlöö , vlööchien , vlo
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
vlo , vloo , zelfstandig naamwoord , vloon , vluekn , vlo. Mekoar de vloon ofvangn, elkaar te vlug af wezen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vlo , vloj , vlojje , vlojke(s) , vlo, vlooien, vlooitje(s).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
vlo , vlooi , zelfstandig naamwoord de , Vlo.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vlo , vloeë , vlo; meervoud vluuë.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
vlo , vlo , de , vlooien, vloon , (Zuidwest-Drenthe, zuid)> = vlo De kat het vlooien (Row) *Turf en stro / Is goed voor de vlo (dc); Alles is een handigheid en vlooien vangen een gauwigheid (Bov); Aj vlooien vangen wilt, moej het hemd over de kop trekken (Gas); Vlo, vlo / Wupt in het stro / Wupt in het gras / Ik wol dat doe ein kikker wast (Erf)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vlo , vlòi , vlo. mv. vlòien.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
vlo , vlo , vlooien , (verkleinwoord niet gebruikt), vlo
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vlo , vlóój , vlo , Vur iin vlóój moet'te nie hil uwwen bûik kepot krabbe. Voor één vlo moet je niet heel je buik stuk krabben. De opbrengst moet wel de moeite lonen.
Meervoud vlóój. Wie slaope ónder iin deeke, worre dur dezéllefde vlóój gesteeke. Zij die slapen onder één deken, worden door dezelfde vlooien gebeten. Een echtpaar krijgt op d’n duur dezelfde nukken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
vlo , vlo , vlooie , zelfstandig naamwoord , de; bekend insect: vlo, bijv. iene de vlooien ofvangen hem te slim af zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vlo , vlooi , zelfstandig naamwoord , vlooie , vlooichie , vlo; Hij vloog op as een bossie met vlooie Hij reageerde fel/driftig; Hoe kom een aop an vlooie Antwoord op een vraag, waar je geen antwoord op wil geven Zie ook luize
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
vlo , vloj , vlo
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vlo , vloj , vlojje , vlo , Vlug véngt men vlojje. Vlug vangt men vlooien. Haast me niet zo. Als reactie op een aansporing vlugger te zijn.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
vlo , vlooi , vloon , zelfstandig naamwoord , vlo (Eindhoven en Kempenland); vloon; vlo (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
vlo , vloea , (vrouwelijk) , vluue , vluueke , vlo , Vluue oppe stert höbbe: wordt gezegd van jongeren die al op jeugdige leeftijd belangstelling hebben voor het andere geslacht. Zoea nej kan m’n ein vloea neet inne vot kieke: je moet niet op alle details letten.: je moet niet op alle details letten.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vlo , vlôoj , zelfstandig naamwoord , vlôoje , vlôojke , "vlo; Twee die saomen slaopen, eten, worren deur dezelfde vlooi' gebeten. (Piet Heerkens; uit: Brabant, ‘Brabantse spreuken’, 1941); Pierre van Beek – ""Wie bij den hond slaopt, krijgt vlooien"" is ons equivalent voor ""Wie met pek omgaat, wordt er door besmet."" (Tilburgse taalplastiek 11 Nieuwe Tilburgse Courant – maandag 17 april 1950); MP gez. Hoe kòlder/ gròtter hond, hoe meer vlôoje. MP gez. Wie bè den hónd slòpt, krèègt vlôoje. Pierre van Beek - gez. ópsteuven as ene zak vlôoje - wegrennen, in allerijl; Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - vlooi; Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - ópsteuven as ene zak vól vlôoje ('72) - naar alle kanten wegvliegen; Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - ge vèndt allicht en vlôoj in en schoojershèm (Pierre van Beek - Tilburgse Taalplastiek 1969)-je had kunnen weten wat je te wachten stond; maak dus achteraf geen aanmerkingen. Frans Verbunt (1996) - vur êen vlôoj hoefde nie hil oewen bèùk kepòt te krabbe; Frans Verbunt (1996) - zenèège vuulen as en vlôoj tusse twee naogels; A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - vlo'i, znw.vr. 'vlooi' - vlo; WNT VLOOI vlo, vlooi"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
vlo , vloeë , vluue , vlo
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal