elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wasbord

wasbord , wasbord , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Bij de papiermakerij. Een schuif, die in de maalbak wordt gezet, wanneer de papierstof genoeg gewassen is en men dus het wassen wil doen ophouden. Vgl. Groot Volk. Moolenb. I, pl. 1, pl. 18 (wasserij).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
wasbord , wasbord , o , wasbord (geribd bord om de was mee te reinigen.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wasbord , [hulpmiddel bij de was] , wasböd , geribbeld wasbord.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
wasbord , wasbröd , wasbord.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
wasbord , wasbord , wasbred, wasplaank , het , Ook wasbred (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), wasplaank (Kop van Drenthe) = wasbord De balie wurde wat wasgoed in edaone. Dan het wasbred der in en mar rossen um het schone te kriegen (Koe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wasbord , wasböd , wasbord
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wasbord , wasbod , zelfstandig naamwoord , et; wasbord: om vuil goed op te wassen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wasbord , wasbörd , (zelfstandig naamwoord) , wasbord.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
wasbord , wasbred , zelfstandig naamwoord , wasbord (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal