elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wat niet

wat niet , wanie , wonie, wonnie , niet waar? , Gij zult morgen komen, wanie? Hij kwam te laat wonnie?
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wat niet , wánne , Nietwaar? (stopwoordje.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wat niet , wànne , ook wànie, waonie of wonne, niet waar?
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
wat niet , wánne , wonnie , tussenwerpsel , nietwaar (Den Bosch en Meierij; Land van Cuijk); wonnie; nietwaar (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal