elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: weerga

weerga , weerga , weergaai , (de). Er de weerga van geven, beteekent (zooals men ook zegt: er den brui van geven, dat is: zich daarmede niet bemoeiën of er om bekreunen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
weerga , weergaais , als uitroep en versterkingswoord. , – wat is het schoon weer of: ’t Is van daagheet.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
weerga , weerga , zelfstandig naamwoord , (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols), weergaai (Mont) in de uitdrukking loop naar de weerga(ai) : loop naar de pomp Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 142).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
weerga , weerga , weergao , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe in bet. 1.). Ook weergao (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe) = 1. bliksem Gao as de weergao naor de dokter! (Erf), ...as de weerga hen hoes (Zwig), ...as de wiede weerga hen huus (Bei), Die varf blastert as de weergao (Hoh), z. ook weerlag 2. weerga (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) Hij viendt zien weergao niet zijns gelijke (Flu), Dat hef zien weergao niet (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
weerga , weerga , weersga , zie wiedeweerga
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
weerga , wirgaoj , evenbeeld , Daor kömt zun'ne wirgaoj ôn, die manne die liike lék twii dröppels wôtter op mekaor. Daar komt zijn evenbeeld aan, die kinderen lijken als twee druppels water op elkaar.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
weerga , weergao , zelfstandig naamwoord , weerga
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
weerga , weergao , uitdrukking , ’t Is kwantjies weergao In uiterlijk lijken op
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
weerga , wirgâj , weerga, gelijke , Hèij hi zunne wirgâj nie. Hij heeft zijn weerga niet., Én nèw ás de wirgâj no béd. En nu als de bliksem naar bed. Ook ás de wiedewirgâj. Dan moet het nog vlugger en zonder tegenspraak!, Ik zuujk de wirgâj van di par schoewn. Ik zoek de tweede schoen van dit paar.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
weerga , wirgaoi , weerga, gelijke , da kint zun wirgaoi nie
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
weerga , wirgaoi , wedergade, andere helft of bijpassend deel, echtgeno(o)te , hier hë’k zunne iëëne klômp en daor ziek zunne wirgaoi
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
weerga , weegaor , weergao , 1. weerga, gelijke, evenbeeld; 2. pendant, tegenhanger; weegaors, warempel!, bliksem! (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
weerga , wirgaoi , zelfstandig naamwoord , evenbeeld, gelijke (Eindhoven en Kempenland; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
weerga , wêergaoj , wirgaoj , zelfstandig naamwoord , "van: weergave, zijns gelijke; ""Dè daankt me de weergaoi, köster, 't is oorlog!"" (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’De nuuwe dokter’; feuilleton in 4 afl. in NTC 27-1-1940 – 17-2-1940); ...om den weergaoi nie! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun naor zee’; NTC 18-11-1939); ""Loop naor den weergaoi"", riep den kapelaon... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 10; NTC 3-12-1938) ; Cees Robben – Wè trekt ie [het kind] toch op d’n aauwe, war/ Haoreender de weergaoi... (19840217) ; - in uitroepen met ‘as de’: in zeer hoge mate, verschrikkelijk [WNT lemma Weerga 5.f.a]; Cees Robben – Dooien doeget as de weergaoi.. (19580315); wirgaoj - weerga, drommel, bliksem; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - 'om de wirgoi nie'; De meens vatte de zak en smèrden um as de wirgaoi. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); En toen naam ik de beene as de wirgaoi. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Cees Robben - Haorinder de wirgaoj!; Frans Verbunt (1996) - as de wiede wirgaoj - zo snel mogelijk; WNT WEERGA - l) gelijke, evenbeeld; 5) in uitroepen, bastaardvloeken, verwenschingen ... 'als de weerga - in zeer hooge mate, verschrikkelijk"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal