elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wender

wender , wiender , mansëend.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wender , wuunder , m , mannetjeseend. [Mill]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wender , wiender , mannelijke eend.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
wender , wiender , zelfstandig naamwoord , woerd, mannelijke eend.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
wender , wunder , zelfstandig naamwoord , woerd, mannetjeseend (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha) Hetzelfde als *wèèrd . Ook in de Vechtstreek, met als nevenvorm winder . Zie Van Veen 1964, p. 89-92, kaart 12 (woerd ): winder en wunder zijn typisch Utrechtse vormen.
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
wender , wuunder , woerd
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
wender , wiender , winder , woerd.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
wender , wiender , wuunder , zelfstandig naamwoord , woerd, mannelijke eend (Helmond en Peelland; Tilburg en Midden-Brabant; Land van Cuijk; Eindhoven en Kempenland); wuunder; woerd, mannelijke eend (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
wender , wuunder , zelfstandig naamwoord , WBD mannelijke eend, ook genoemd 'woerd' of 'ènd'; – korte uu; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - wuunder: T (ged.) blz. 167; A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; winder, resp. wünder, znw.m. 'wiender' resp. 'wüunder' - woerd, manlijke eend. MNW – lemma WENDER II – znw (m.) Varianten: winder. Modern lemma: wender ((winder), znw. m. Mannelijke eend, woerd. Kil. wender, winder.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal