elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wouwer

wouwer , wouwer , zelfstandig naamwoord , waterloop. Voor er riolering werd aangelegd liepen er twee wouwers door Beek. Zij vormden de twee beekjes die afgebeeld stonden op het oude gemeentewapen. De ene bevond zich op de plaats van het huidige Hilvaria voetbalveld en had zijn uitloop door de Wouwerstraat - vandaar de naam. De andere liep evenwijdig aan de Koestraat aan de zuidzijde van de huizen. Omdat daar de boerderij stond van Hesselmans werd hij Hessels Wouwer genoemd. De wouwers waren rijk aan kikkers, salamanders, paling, kwabben, waterjuffers en andere waterdieren. Hele generaties hebben er schaatsen op geleerd. In de dertiger jaren werden de wouwers overkluisd en nog later gedempt. Van Hessels Wouwer is achter het pand Rog. van Leefdaelstraat 29 nog een klein deel over. Zie ook: Beek.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
wouwer , wouwer , zelfstandig naamwoord , vijver (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
wouwer , wouwer , zelfstandig naamwoord , "vijver, visvijver; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - 'dè-t-ie in den wouwer bij de Trappisten terechtkwam'; N. Daamen, Handschrift 1916 - ""wouwer - gracht rondom een huis, kasteel e.d.""; Henk van Rijen - 'waawer'; WBD III.4.4:178 'wouwer' = vijver; 183 'wouwer’ = sloot; WNT WOUWER = vijver; A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - wijer, wèèr, wouwer - vijver; Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - wouwer zn - waterloop; Mnl Wdb WOUWER, WUWER, vijver, vischvijver, oude ontleening aan lat. 'vivarium'. Reeds bij Kiliaan en Plantijn. K. Heeroma - Brabants uit de 18e eeuw (woordenlijsten Verster,1968) - WOUWER: Ik weet niet dat dit woord voor Vijver gebruikt word, maar er zijn nog velden die Wouwers heten, omdat daar voorheen vijvers geweest zijn. Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - WOUWER znw.m. - vijver"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal