elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zink

zink , zank , zink , in: te zank goan = zinken; ook = noa de plompert, noa de grōndvergoadêrn (-vergadering) = door te zinken verloren gaan. Hooft: ’t zink gaan = te gronde gaan, te niet gaan, Zweedsch ga i sank, bij v. Dale: te zink gaan.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zink , zink , (zelfstandig naamwoord) , In de uitdr. zink wezen, gezonken zijn. || De schuit is zink. – Zink staat voor te zink, evenals school gaan, zeil gaan enz. voor te school, te zeil gaan. Vroeger ook in de overdr. betekenis: onder water, schuil zijn. || Dat de gene die quaet doet het licht haet, datse den geheelen dagh en vooravondt ’t sink, en misschien uyt de smuygkroegen gekomen waren, N.-Holl. Ontrust. 48. De Luytenanten, welke, doense gesoght worden, ’t sink en geschuylewinkt waren, en tot aen dese tydt niet opentlijk gegrepen oft by de Rechteren gestraft zijn, ald. 53. – Ook bij HOOFT vindt men t’zink gaan voor te gronde gaan ( zie OUDEMANS 6, 280).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zink , zink , Op zink visse vissen met lood verzwaarde sim (aan de grond.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
zink , zingk , laagte in een akker.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
zink , zink , zink
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zink , zink , laagte
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
zink , zink , zelfstandig naamwoord , laagte in het landschap (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
Zink , [zinkfabriek ] , de Zink , (vrouwelijk) , zinkfabriek Budel , Oppe Zink wirke.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal