elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: blinken 

blinken  , blinke , blink, blinks, blink, blônk, geblônke , blinken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
blinken , bleenkn , werkwoord, sterk , 1e persoon enkelvoud verleden tijd: bluenk, verleden deelwoord: ebleunkn , blinken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
blinken , blinken , sterk werkwoord, onovergankelijk , blinken, glanzen Wat lig daor in de zun te blinken (Sle), Hij wil er bovenoet blinken uitblinken (Bov), Wat blunk die zun vanmörgen (Pdh), Het blinkt as gold, ... rood kèuper, ... witgold in de zunne (Hgv), ... zulver (And), Het blönk as een spiegel (Ruw), ... as een hondekeutel in het duustern (Vtm), ... in de maoneschien (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
blinken , blinken , blinken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
blinken , blinke , blinktj, blónk, geblónke , blinken, glanzen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
blinken , blinke , blinke as ’n hondekullechie, dâ vertind is in de maneschijn, erg glimmen
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
blinken , blinke , sterk werkwoord , blinken; B blinke - blonk - geblonke; CH Et blinkt as Almkèèrk dè verroest ómviel .Miep Mandos-v.d. Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden: Et blinkt as en haonekulleke .Boutkan -  blinke - et blingt (blz. 27); A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): st.ww. intr. - blinken .J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): BLINKEN - doen blinken, doen glanzen met er over te wrijven.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal