elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: boef 

boef , boef , en boefje, in eenen goeden zin, wanneer men van een aardig, schrander kind spreekt.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
Boef , Boef , Boefweer , (zelfstandig naamwoord) , zie Boveeg.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
boef , boef , (zelfstandig naamwoord) , Meestal in verkl. boefie. Flanellen hemd, zonder mouwen, hetwelk op het blote lijf wordt gedragen. || ’t Wordt zo koel, denk er om, dat je vanavend ’en boefie antrekke. Me wollen boefie is uit’escheurd. Twee flenelle boevjes, Hs. invent. (a° 1796), Zaanl. Oudhk. Twee paer coussen en twee paer socken, twee boeffies, twee blaeuwe buffelse wolhemties, Hs. Invent. (Jisp, a° 1687), prov. archief. In Drente heet een kort jasje of buisje guut (d.i. guit); vgl. Ned. Wdb. V. 1228. De benaming is dus wellicht ontleend aan boevenkleding.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
boef  , boof , boef.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
boef , boef , de , boeven , 1. boef Der lopt tegenwoordig veul boeven bij de weg (Dwij) 2. kwajongen, deugniet Die kwajong is een echte boef (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
boef , boef , zelfstandig naamwoord , de 1. boef, schurk 2. gezegd van een jongetje: als troetelnaam, of om aan te geven dat hij nogal eens ondeugend is
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal