elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: commode

commode , kemood , kastje.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
commode , commode , de , commodes , commode Het kind is van de commode vallen (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
commode , kemode , zelfstandig naamwoord , kemodes , kemodetjie , [Fra commode] ladenkast De luure legge in de kemode De luiers liggen in de ladenkast
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
commode , kemoead , (mannelijk) , kemoeades , kemuuedje , commode
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal