elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: consternatie 

consternatie  , kônsternasie , veel lawaai maken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
consternatie , consternaotie , consternaosie, consternatie, consternasie , Ook consternaosie, consternatie (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), consternasie (Zuidoost-Drents veengebied) = verwarring, consternatie In de consternaotsie heb ik mien brille laoten liggen (Noo), De dood van het ole mensch bracht hielwat consternaotie teweeg (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
consternatie , staomenaosie , stenaosie , (Midden-Drenthe). Ook stenaosie (Zuidwest-Drenthe, zuid), in Wat een staomenaosie! wat een toestand (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
consternatie , konsternaosie , konsternasie, konsternatie , zelfstandig naamwoord , de; consternatie, verwarring, opschudding
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
consternatie , coñstelaosie , zelfstandig naamwoord , coñstelaosies , [Msd] consternatie, opschudding
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
consternatie , konsternasie , (zelfstandig naamwoord) , consternatie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal