elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daarnaar 

daarnaar  , dao nao , daarnaar.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
daarnaar , daornaor , bijwoord , daarnaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarnaar , daerne , uitdrukking , Naer daerne Daar, daarheen Van hierne naer guntere is eeve wijd as van daerne naer duttop Van hier naar ginds is even ver als van daar naar deze kant Nééje, niet naer hierne, maor naer daerne! Néé, niet hierheen, maar daarheen!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal