elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: envelop 

envelop  , anvelop , enveloppe.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
envelop , anvelop , anveloppe, envelobbe, envelop, enveloppe , anveloppen , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidwest Drenthe, noord). Ook anveloppe (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe), envelobbe (Veenkoloniën), envelop, (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), enveloppe (Zuid-Drenthe, Veenkoloniën) = briefomslag, enveloppe Het is gien beste anveloppe, der zit gien liem genog an (Dwij)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
envelop , enveloppe , inveloppe, anveloppe , zelfstandig naamwoord , de; enveloppe
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
envelop , avelot , zelfstandig naamwoord , "enveloppe; LDM : Postagentschappen bestonden nog niet. Wel verkocht men in sommige winkels postzegels, maar met verhoging van een halve of hele cent en daar werd 70 jaar geleden ook rekening mee gehouden. Men verkocht bijv. postzegels en schrijfbehoeften, velletjes brievenpapier, ""brievenzekskes"" of ""avelotten"" (enveloppen), pennen en inkt in 't Herringsend (Haringseind, Korvelseweg) bij F. v.d. Hout-Becx, op Korvel bij Trui Bos (recht tegenover de brievenbus), in den Berrendijk (Berkdijk) bij Piet van Heijst. Zo zal het in andere buurten ook wel geweest zijn. (Lowie van Dorrus Misters; rubriek Uit onze Tilburgse folklore, afl. 12 ‘Van postwagen en diligence’; NTC 11-12-1951)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal