elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: evenmin 

evenmin  , aevemin , evenmin.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
evenmin , evenmin , bijwoord , 1. net zo min Ie kriegt het èvenmin as oen zuster (Eli), Ie kunt dat kastien evenmin tillen as ik (Oos) 2. toch niet Zie hölpen mij nog wal en evenmin kun ik er opkommen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
evenmin , èvenmin , (bijwoord) , evenmin, ook niet.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
evenmin , aevemin , evenmin
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal